top of page

Ordentlig dataintegration er ikke kun it-teknik, men også overblik, forretningsforståelse og god projektstyring.

 

Effective data integration involves not only IT expertise, but also a comprehensive understanding of the business and sound project management practices.

 

 

Sitoo POS (Point of Sale) er et kassesystem, der bruges til at håndtere salgstransaktioner i butikker og restauranter. Det giver dig mulighed for at scanne produkter, tage imod betalinger og printe kvitteringer, samt at holde styr på lagerbeholdning og rapporter. Sitoo POS kan også integreres med andre systemer, såsom et CRM-system (Customer Relationship Management) eller et ERP-system (Enterprise Resource Planning), for at give dig en centraliseret oversigt over dine forretningsoperationer.

 

Sitoo POS (Point of Sale) is a cash register system used to handle sales transactions in stores and restaurants. It allows you to scan products, accept payments, and print receipts, as well as track inventory and generate reports. Sitoo POS can also be integrated with other systems, such as a Customer Relationship Management (CRM) system or an Enterprise Resource Planning (ERP) system, to provide a centralized overview of your business operations.

bottom of page